Spelen op de luit
Muziek
Een troubadour speelt op z'n vedel en zingt z'n lied voor twee prinsessen
Muziek was heel belangrijk, net als nu. Maar de soort muziek is natuurlijk heel anders.

Middeleeuwers maakten vaak zelf muziek, vaak met een eigen gemaakt instrument als fluiten, luiten en vedels. Muziek was vaak verbonden aan de  ontwikkeling van de kerkmuziek. Daar kwamen de verhalen vandaan en om ze beter te onthouden werden belangrijke stukken gezongen. Wel was dat vaak in het Latijn.

Ook de gewone mens had invloed op de muziek. Vrolijke muziek werd op feesten en partijen gespeeld. Jammer genoeg is weinig tot niets van de feestmuziek bewaard gebleven, omdat die niet werd opgeschreven, zoals kerkmuziek.
Door de tekeingen in oude boeken en bijbels weet men nu, dat mensen zeker instrumenten gebruikten. Dat kun je zien op de paar plaatjes hieronder.
Op deze site kun je veel meer lezen en ook beluisteren van middeleeuwse muziek.