Kinderen
Kinderen hadden veel tijd om te spelen in de middeleeuwen. Zeker als ze klein waren. Maar hoe ouder je werd, hoe mee rje moest meehelpen in het huishouden of bij het werk van je vader. Leren deed je door de dingen hetzelfde te doen als je vader en moeder.
Jongens gingen als 8-jarige al vaak in de leer bij iemand om een beroep te leren. Meisjes leerden de belangrijkste dingen thuis. Als meisjes en jongens oud genoeg waren, ongeveer 14 jaar oud, gingen ze aan het werk.

Kinderen van rijkere ouders, zoals van adel leerden ook al vroeg, hoe ze zich moesten gedragen. Jongens van 6 jaar gingen in de leer bij een andere edele, vaak een vriend van de ouders. Daar leerde hij dan regels, paard rijden, maar moest ook veel klusjes doen.
als 14-jarige werd hij dan schildknaap en mocht dan al vaak mee op rondreizen. Nog steeds was hij vooral bezig met klusjes, maar nu leerde hij ook vechten met stokken, zwaarden en andere wapens. een ridder werd je niet zo maar.
Ook meisjes gingen vaak in een ander kasteel wonen en leerden daar soms lezen en schrijven, maar ze leerden vooral de regels waar ze zich aan moesten houden en hoe ze later een huishouden moesten bestieren.
Welke spelletjes deden kinderen in de middeleeuwen? Kijk hiernaast maar en noem ze op.
Een archelooog, die kinderspeelgoed heeft gevonden